ROMANJA V LETU 2021 (Idrija in Vojsko, Medžugorje, Sveta Gora, Brezje)
Leto 2021 je v Cerkvi posvečeno sv. Jožefu. Zato bo letpšnje prvo romanje posvečeno temu cilju. In v naši bližini se nahajata dve cerkvi, ki sta posvečeni sv. Jožefu. Prva je župnijska cerkev v Idriji, druga pa se nahaja na planoti Vojsko in je podružnična cerkev idrijske župnije.
Medžugorje (izvirno hrvaško Međugorje) je znan romarski kraj v Bosni in Hercegovini, poznan po domnevnih Marijinih prikazovanjih, ki  so se 24. junija 1981 začela  in trajajo še danes in so tekom let prerasla v mednarodni fenomen. 
Prebivalstvo kraja je skoraj v celoti hrvaško. V bližini se nahaja hrib Crnica, kraj prvih prikazovanj, in Križevac (448 mnm) s križem na vrhu.
Prva omemba župnije izhaja iz listine z dne 2. aprila 1599, ki omenja 6 župnij, med njimi Medžugorje.
 
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Idrija in Vojsko (25.06.2021):
Medžugorje (24. - 29.07.2021)

Sveta Gora (04.09.2021)
Brezje (25.09.2021)

ROMANJA V LETU 2020 (Smrečje, Medžugorje, Sveta Gora, Brezje)
Med majhne in priljubljene božje poti, pa čeprav se njihov nikoli ni raznesel po vsej Kranjski ali Sloveniji, sodi cerkvica Marijinega vnebovzetja v Smrečju nad Šentjoštom. 
Mimo nje pelje stara cesta med ljubljansko kotlino in Poljansko dolino. Na kraju, kjer stoji cerkev, je nekoč stala majhna kapela z Marijino podobo. Vozarji so se radi ustavljali pri njej in se Mariji priporočali v nevarnostih na poti. Kdo je postavil kapelo, ni znano. Verjetno je povezana z najstarejšo kmetijo – Smrekarjevo domačijo.
 
Medžugorje (izvirno hrvaško Međugorje) je znan romarski kraj v Bosni in Hercegovini, poznan po domnevnih Marijinih prikazovanjih, ki  so se 24. junija 1981 začela  in trajajo še danes in so tekom let prerasla v mednarodni fenomen. 
Prebivalstvo kraja je skoraj v celoti hrvaško. V bližini se nahaja hrib Crnica, kraj prvih prikazovanj, in Križevac (448 mnm) s križem na vrhu.
Prva omemba župnije izhaja iz listine z dne 2. aprila 1599, ki omenja 6 župnij, med njimi Medžugorje.
 
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Smrečje (25.06.2020):
Medžugorje (25. - 30.07.2020)
: Romanje je odpadlo zaradi epidemije koronavirusa
Sveta Gora (29.08.2020): Čelik Anže
Brezje (26.09.2020)

ROMANJA V LETU 2019 (Idrijske Krnice, Solčava, Sveta Gora, Brezje)
Podružnična cerkvica sv. Florijana v Idrijskih Krnicah, je bila v prvotni obliki urejena že leta 1968 v prostoru nekdanjega italijanskega vojaškega skladišča. Leta 2004 je bila posvečena povsem nova cerkvena stavba, zgrajena po načrtu idrijskega arhitekta Cveta Kodra, ki je domiselno združil tradicionalne in sodobne arhitektonske oblike. Svetišče bogati mozaični okras, delo patra Marka Ivana Rupnika, ki upodablja sv. Florijana, v prezbiteriju pa sv. Ano, sv. Joahima ter Marijo z Jezusom; kompozicijsko in pomensko povezavo obeh dvojic je utemeljil s križem.

Vir: http://zupnija-spidrija.rkc.si/
predstavitev/
Pri obisku Solčave romar ne ve, kaj bi bolj občudoval in čemu posvetil večjo pozornost: lepoti narave, kamor je postavljena, ali izbrano lepi gotski stavbi župnijske cerkve Marije Snežne, ki v sebi skriva enega naših najdragocenejših umetnostnih zakladov: upodobitev Marije z detetom v naročju.
V glavnem oltarju ima svoje mesto t. i. “solčavska Marija”, ena najstarejših, po sodbi strokovnjakov pa tudi najlepših Marijinih upodobitev tiste dobe pri nas. Kip je visok 58 centimetrov in je iz peščenca. Sem naj bi prišel iz gornjegrajske benediktinske opatije.

Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Idrijske Krnice (25.06.2019): Mažgon Mirko
Solčava (06. - 07.08.2019): Čelik Anže
Sveta Gora (31.08.2019)
: 
Brezje (28.09.2019)
: Čibej Uroš, Primožič Jure
Zaključek leta (17.11.2019): Mažgon Mirko
ROMANJA V LETU 2018 (Stara Gora nad Čedadom, Assisi, Brezje)
V deželi kaplana Martina Čedermaca, pod Matajurjem, ki ponosno kraljuje nadiškim dolinam, v katerih že trinajst stoletij žilavo ohranjajo “slovenjo” besedo, kulturo in vero Beneški Slovenci, stoji starodavna in priljubljena božjepotna cerkev Matere božje na 618 metrov visoki Stari gori in le osem kilometrov oddaljena od Čedada. Tu na meji slovanskega in latinskega sveta že od pradavnine kraljuje “stara slovenska Marija” (Madonna antica slava), kakor so ji pravili Furlani, ali kakor so jo že v 8. stoletju, dvesto let po naselitvi, imenovali Slovenci “Stara Marija”. Italijani, ki prav tako radi kakor Slovenci in Furlani prihajajo sem, ji pravijo Madonna di Castelmonte.

Vir: http://www.kam.si/stara_gora/
Mesto Assisi je starodavno mesto v italiji. Skozi zgodovino je bilo priča veliko dogodkom, še posebej pa je znano po svetem Frančišku Asiškemu.
Frančišek Asiški se je bojeval v vojnah med italijanskimi mesti, ki so potekale v tistem času v Italiji. Ko je prišel z neke bitke in ujetništva nazaj v mesto je bil izgubljen in niz dogodkov, ki so mu sledili v življenju, se je odločil, da bo živel beraško življenje. 
Kristus ga je poklical naj popravi njegovo cerkev. Začel je popravljati cerkev svetega Damijana, a popravilo Cerkve je prišlo kasneje. Skupaj z nekaterimi prijatelji je ustanovil skupnost bratov, ki so ustanovili red manjših bratov. Iz tega izhajajo sedanji trije najbolj znani beraški redovi: minoriti, frančiškani in kapucini. Kasneje skupaj s Klaro Asiško ustanovita še ženski red, ki se imenuje klarise.
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Stara Gora nad Čedadom (24. - 25.06.2018): /
Assisi (28.07 - 03.08.2018: Mažgon Mirko
Brezje (29.09.2018): 
Čibej Uroš, Primožič Jure
Zaključek leta (22.11.2018): Mažgon Mirko
ROMANJA V LETU 2017 (Kurešček, Marijina romarska središča, Sveta Gora, Brezje)
Prvi sledovi cerkve segajo v nemirne čase turških vpadov. Že krajevno ime samo nam pove, da so tukaj kurili grmado v svarilo, da prihajajo Turki. Bolj zgovoren je v Slavi vojvodine Kranjske Janez Vajkard Valvasor, ko pravi, da je na Kureščku sloveča božja pot. 
Sedanjo cerkev na Kureščku so zgradili v 18. stoletju, ko je imela tu sedež za vso Kranjsko deželo bratovščina Marije, kraljice miru. Člani te bratovščine so bili preprosti pa tudi bogati ljudje od vsepovsod. Takrat so postavili v cerkvi tri oltarje in poslikali prezbiterij. Freske so ponazarjale misel, kako Marija miri sprte voditelje ljudstev. Tudi vsi napisi so govorili o miru. Med njimi je eden obljubljal: Na tem mestu bom delila mir. Je edina cerkev v Sloveniji, ki je posvečena Mariji, Kraljici miru.

V letošnjem romanju smo se odpravili do znanih in malo manj znanihromarskih cerkva v škofijah naše Slovenije.
Prvo romarsko središče, ki smo ga obiskali je bila cerkev na Zaplazu, ki je tudi glavno romarsko središče novomeške škofije. Pot smo nodaljevali do Žalostne gore pri Mokronogu.
Naslednje romarsko svetišče je bila kapela Lurške Matere Božje v Zagorju na Koznaskem od koder nas je pot vodila do Ptujske Gore, ki je glavno romarsko središče mariborske nadškofije.
Zadnje svetišče, ki smo ga obiskali na naši poti pa je bila cerkev Matere božje, ki je glavno središče škofije Murska Sobota.
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Kurešček (25.06.2017): Čelik Anže
Marijina romarska središča (04. - 06.08.2017): Čelik Anže
Sveta Gora (26.08.2014): Čelik Anže
Brezje (30.09.2014): Čelik Anže

ROMANJA V LETU 2016 (Svete Gore, Sveta Gora, Brezje)
Na Slovenskem imamo več vrhov, ki so jim pobožni ljudje dali naziv Sveta gora, samo eden med temi pa ima naziv Svete gore. Že ta množinska oblika imena pove, da gre za poseben, v mnogočem izjemen kraj, ki ne potrebuje dodatnih krajevnih oznak: ob Sotli, nad Sv. Petrom in podobno. Svete gore so med najslavnejšimi slovenskimi božjimi potmi. Leže na 521 metrov visokem z listavci poraščenem gorskem vrhu na vzhodni meji Slovenije, tam, kjer se Kozjansko prek mejne reke Sotle že spušča v Hrvaško Zagorje. Davnega leta 1265 so bile prvič omenjene kot “Gora Device Marije pri Kunšperku”, kasneje so jim rekli “Gora naše Ijube Gospe”, prvič pa se zapišejo Svete gore leta 1642. Najbrž je to ime prišlo od petih cerkva, ki so postavljene kot ptice na skalnatem vrhu.

Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Svete Gore (25. - 26.06.2016): Čelik Anže, Čibej Uroš
Sveta Gora (27.08.2014): Čelik Anže, Mažgon Mirko
Brezje (24.09.2014): Čelik Anže, Čibej Uroš
Zaključek leta (18.11.2014): Mažgon Mirko
ROMANJA V LETU 2015 (Nova Štifta, Ptujska Gora, Sveta Gora, Brezje)
Božjo pot k Mariji Vnebovzeti pri Novi Štifti nedaleč od Ribnice bi lahko upravičeno poimenovali romanje k eni najlepših cerkva na Slovenskem in to bodo vsi, kljub temu da imajo radi svoje cerkve in kraje, ob obisku Nove Štifte morali priznati. Dvignjena na zadnji polici pobočja Travne gore, sredi gozdnatega zelenja, že od daleč pozdravlja obiskovalca ribniške doline z mogočno kupolo in visokim zvonikom. Prijazno vabljiva zaradi naravne lege in izbrane baročne arhitekture, že 350 let zbira romarje, da se izročajo Mariji.

Ljudska govorica je ohranila legendo, ki pravi, da je živel bogat , ki je imel slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč. Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je  deklica zagledala luč in spregledala. Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. 
Legendam sicer ne gre verjeti, vedno pa skrivajo v sebi tudi kanček resnice. Bogata arhitektura, kaže, da je Ptujska Gora zares plemiška ustanova.  Cerkev je delo ptujskih grofov in je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja. 

Vir: http://www.kam.si/ptujska_gora/
Sveta gora je glavno romarsko središče škofije Koper.
Prva romarska cerkev je bila mogočna triladijska stavba, zidana v slogu med gotiko in renesanso, iz klesanega kamna in je lahko sprejela kar štiri do pet tisoč romarjev. Posvečena je bila leta 1544. Patriarh je zanjo daroval podobo, ki jo še danes vidimo v glavnem oltarju. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred večerno pokrajino s prerokom Izaijem ter Janezom Krstnikom ob straneh. Njen avtor naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši.
Vir: 
Brezje so glavno romarsko središče nadškofije Ljubljana.
Podobo brezjanske Marije Pomagaj najdete povsod, pod njenim varstvom so Slovenci doma in po svetu.
Mejnik v zgodovini brezjanske podobe je leto 1863, ko so se tam zgodila čudežna ozdravljenja. Veliko dogodkov je povezano z Marijo Pomagaj. Med najpomembnejše sodijo prav gotovo kronanje Marijine podobe, evharistični kongres leta v Ljubljani, pa hudi časi druge svetovne vojne, 8. oktobar 1988, ko ji je papež Janez Pavel II. podelil bazilika.

Vir: http://www.kam.si/brezje/
Nova Štifta (25. - 26.06.2015): Čibej Uroš, Mažgon Mirko, Primožič Jure
Ptujska Gora (25. 26.07.2015): Čelik Anže, Čibej Uroš
Sveta Gora (29.08.2015): Čelik Anže, Klemenčič Domen, Primožič Jure, Trček Metod
Brezje (26.09.2015): Čelik Anže, Čibej Uroš, Primožič Jure
Zaključek leta (20.11.2015): Čelik Anže

 

  Naziv: Romartin - romarji sv. Martina Žiri

  Naslov: Jobstova cesta 34, 4226 Žiri 

  Email: info@romartin.eu

  Splet: www.romartin.eu